Översikt

I PragmaBase ingår följande grundmoduler. De anpassas / visas efter behov och önskemål.

 

Kontaktregister

Register över respektive kontakter, klienter, återförsäljare och organisationer. Automatiskt uppslag av GPS-koordinater för adressuppgifter m.m. 

 

Aktiviteter

Varje respektive kontakt kan ha ett fritt antal aktiviteter med påminnelser och dokumenthistorik. En aktivitet kan knytas till ex. både kontakt och återförsäljare för enklare sökning.

 

Artikelregister

Artikelregister med bildhantering och möjlighet till nyckelord och kategorisering. Möjlighet till artikelgrupper och lagersaldo etc. Artikelregistret lämpar sig bra för publicering av artiklar på hemsida ex. för webshop.

 

Anläggningsregister

Möjlighet till servicebokning, kostnadsberäkning, kontraktsbeskrivning m.m 

 

Användarhantering

Redigering av inloggningskonto med översikt av senaste aktiviteter m.m. Flera behörighetsnivåer.

 

 

 

Sida genererad på: 0.002 sek