Registerhantering

I princip alla större informationssystem använder en databas för att lagra information på ett strukturerat sätt. Detta möjliggör bl.a. länkning av olika typer av information, flera samtidiga användare m.m.

 

PragmaBase utgår ifrån den struktur som redan finns i databasen. Genom att visa relaterad information kan användaren fritt navigera, söka och uppdatera data. Några av de inbyggda funktioner är:

 

Postbläddring

Precis som i exempelvis MS-Access kan användaren navigera via nästa/föregående och första/sista baserat på valfritt fält. I kombination med "snabbsök" kan t.ex. snabbt en artikel hittas. Finns flera artiklar med likande namn kan bläddringen användas för att hitta rätt. Bläddringen kan också användas för att ge enkel visuell översikt, t.ex. "vilka kontakter har vi i Hudiksvall".

 

Relaterad information

Genom att relaterad information alltid finns tillgänglig under respektive flik kan användare arbeta i flexibelt och styra arbetsflödet själv. Systemets snabba svarstider gör arbetet enklare, snabbare och roligare.

 

Gustaf Ahlin eller Gustav Allin?

PragmaBase använder lingvistisk sökning för exempelvis för- och efternamn. Detta förenklar sökning, minskar risken för dublettinmatning.  Kristina = Christna, Pär = Per, Sakarias = Zacharias osv.

Sida genererad på: 0.003 sek