Systemintegrering

PragmaBase kan integreras mot andra system. I och med sin webbaserade natur kan kopplingar göras till webrelaterade resurser som t.ex. hitta.se, google-maps etc.

 

Interna system

Om integrering ska göras mot interna system är det dessa som sätter ramarna för möjlig integrering. PragmaBase kan kommunicera via ett flertal tekniker; SOAP/XML, filimport, OLE, .NET etc.

 

3:e-parts integrering

Integrering kan även göras mot externa system för exempelvis SMS-utskick, betallösningar m.m. Med en etablerad plug-in-struktur kan moduler utvecklas för kundanpassad integrering.

Sida genererad på: 0.002 sek