Introduktion - PragmaPage

Till skillnad från många andra system är PragmaBase ett registerhanteringsverktyg med publiceringsdel istället för tvärtom. Publiceringsdelen följer samma konventioner som övriga moduler i utseende och erbjuder en enkel struktur och samtidigt kraftfulla funktioner, bl.a.

  • Hierarkisk sidstruktur som automatiskt kan genera menyer och site-map
  • Redigering i miljön What-You-See-Is-What-You-Get
  • Integrerad och enkel bildhantering.
  • Makro-taggar ex för konstruktion av formulär, inlänkning av youtube-klipp m.m.
  • Flerspråksstöd
  • Behörighetsnivåer
  • Multi-site möjlighet, ex. för mobil version.

Smidig publicering

All registerdata, exempelvis artikelregister, kan publiceras via nyckelord, kategorier etc. Den data som finns tillgängligt i övriga delar i PragmaBase kan visas på valfritt sätt - moduler för visning av data programmeras enligt en tydlig struktur och gör att moderna verktyg, ex. jQuery m.m. kan användas och uppdateras löpande. Allt för att minimera risken för ett "blackbox"-system som snabbt blir föråldrat.

 

Sida genererad på: 0.001 sek