Prestanda

Undersökningar har visat att sidor som ej svarar inom två sekunder snabbt tappar besökare. Med stor sannolikhet ligger gränsen långt under detta. Vi anser att en sida helst ska visas inom en tiondel av detta. Google har satt en ny standard, bl.a. i och med instant search och en snabb sajt är viktigt för helhetsupplevelsen.

 

Exekvering och svar

Serverns exekveringstid ska vara så kort som möjligt för att klara många samtidiga besökare. För att klara exempelvis hundra samtidiga besökare bör exekveringstiden för en användare vara under 10 mS.

 

Svarstiden beror till stor del på besökarens intenet-förbindelse. Svarstiden bör helst understiga 200 mS. (Använd pingcom.com för att prova valfri sajt.) 

 

Just det...

Sidan du tittar på använder PragmaPage, installerad på en virtuell server i grundutförande. Titta längst ner, där står hur lång tid servern behöver för att generera denna sida.

 

 

Sida genererad på: 0.002 sek